I KOMUNIA ŚWIĘTA – 2024 ROK

11 MAJA 2024 ROK – SOBOTA
godz. 9.00 – Szkoła Podstawowa Nr 375 - klasy 3A i 3B
godz. 11.00 - Szkoła Podstawowa Nr 375 - klasy 3C i 3D
godz. 13.00 – Szkoła Podstawowa Nr 375 - klasa 3E
18 MAJA 2024 ROK – SOBOTA
godz. 9.00 – Szkoła Podstawowa Nr 279 - klasy 3A i B
godz. 11.00 - Szkoła Podstawowa Nr 279 - klasy 3C i D
godz. 13.00 – Szkoła Podstawowa Nr 135.
ROCZNICA I KOMUNII ŚWIĘTEJ – 2024 ROK
25 MAJA 2024 ROK – SOBOTA
godz. 10.00 – SP 279, SP 135.
godz. 12.00 - SP 375.

Ogłoszenia duszpasterskie

III Niedziela Wielkanocna
14 kwietnia 2024 r.