Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna czynna jest od wtorku do piątku
w godzinach od 16.00 do 18.00

Kancelaria parafialna nieczynna w Wielki Czwartek i Wielki Piątek.
(może się zdarzyć, że w niektóre dni roku ze względu na organizację wydarzeń parafialnych kancelaria będzie nieczynna – aktualność prosimy sprawdzać w ogłoszeniach parafialnych)

tel 22 602 29 15

janaipawla@janaipawla.pl

Chrzest święty

"...dzisiaj jesteście małym płomykiem, ale dzięki łasce Bożej możecie się stać płonącą pochodnią, niosącą światło Ewangelii..."

Święty Jan Paweł II

Terminy chrztów: 2 i 4 NIEDZIELA MIESIĄCA (z wyjątkiem Niedzieli Palmowej)
WIELKANOC - pierwszy i drugi dzień, godzina 11.30
BOŻE NARODZENIE - pierwszy i drugi dzień, godzina 11.30
Msza św. o godz. 11.30 na której następuje obrzęd chrztu św.
Dzieci do chrztu należy zgłaszać do kancelarii na tydzień lub dwa przed wybranym terminem. Zgłaszając dziecko do chrztu należy przedstawić:
akt urodzenia dziecka
akt ślubu kościelnego rodziców dziecka(jeśli rodzice dziecka mają ślub kościelny)
dane rodziców chrzestnych (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania)
ZAŚWIADCZENIE O PRAKTYKOWANIU WIARY
(zaświadczenie wydaje parafia, na terenie której faktycznie się mieszka; zaświadczenie można dostarczyć w dniu chrztu)

JP

Pierwsza spowiedź i pierwsza komunia święta

JP

"Eucharystia to jest przede wszystkim ta świadomość: jestem miłowany, ja jestem miłowany. Ja, taki jaki jestem".

Święty Jan Paweł II

Sakrament Pokuty i Eucharystii udzielany jest w naszej parafii dzieciom klas III szkoły podstawowej.
Przygotowanie do tych sakramentów odbywa się:
podczas katechezy szkolnej
w kościele poprzez udział w Liturgii Mszy św.
w domu
Terminy I Komunii Świętej na rok 2023
13 MAJA 2023ROK – SOBOTA
godz. 9.00 – Szkoła Podstawowa Nr 375 – klasy 3B i D
godz. 11.00 - Szkoła Podstawowa Nr 375 – klasy 3A i E
godz. 13.00 – Szkoła Podstawowa Nr 375 klasa 3C
20 MAJA 2023 ROK – SOBOTA
godz. 9.00 – Szkoła Podstawowa Nr 279 – klasy 3A i B
godz. 11.00 - Szkoła Podstawowa Nr 279 – klasy 3C i D
godz. 13.00 – Szkoła Podstawowa Nr 135.
Spotkanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych (SP135, SP279 i SP375) odbędzie się 27 października 2022 roku (czwartek) o godz. 19.15 w kościele. Na spotkanie należy przynieść wypełnioną deklarację rozdawaną podczas pierwszego spotkania. Deklaracja jest podstawą do rozpoczęcia przygotowania dziecka do Pierwszej Komunii Świętej. Jest to ostateczny termin zgłoszenia dziecka do Pierwszej Komunii Świętej. Serdecznie zapraszamy. Kolejne spotkania rodziców dzieci pierwszokomunijnych (SP135, SP279 i SP375) odbędą się 24 listopada 2022 roku (czwartek), 12 stycznia 2023 roku (czwartek), 09 lutego 2023 roku (czwartek), 16 marca 2023 roku (czwartek) i 20 kwietnia 2023 roku (czwartek). Wszystkie o godz. 19.15 w kościele.

SPOWIEDŹ DZIECI PRZED I KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ 2023 R.
SP 135 ul. Grzegorza Przemyka 18 maja 2023 r. (czwartek) Klasa AB godz. 18.00
SP 279 ul. Cyrklowa 19 maja 2023 r. (piątek) Klasy AB godz. 17.30 Klasy CD godz. 18.00
SP 375 ul. Abrahama 12 maja 2023 r. (piątek) Klasy BD godz. 17.00 Klasy C godz. 17.30 Klasy AE godz. 18.00

PRÓBY PRZED I KOMUNIĄ 13 maja 2023 r.
Szkoła Podstawowa Nr 375
Klasa 3B i 3D – 04 maja i 09 maja godz. 19.15.
Klasa 3A i 3E – 05 maja i 10 maja godz. 19.15.
Klasa 3C – 08 maja i 11 maja godz. 19.15.

PRÓBY PRZED I KOMUNIĄ 20 maja 2023 r.
Szkoła Podstawowa Nr 279
Klasa 3A i 3B – 12 maja i 17 maja godz. 19.15.
Klasa 3C i 3D – 15 maja i 18 maja godz. 19.15.
Szkoła Podstawowa Nr 135
16 maja i 19 maja godz. 19.15.

BIAŁY TYDZIEŃ godz. 18.30
Szkoła Podstawowa Nr 375
Klasa 3B i 3D – 15 maja i 18 maja.
Klasa 3A i 3E – 16 maja i 19 maja.
Klasa 3C – 17 maja i 20 maja.

Szkoła Podstawowa Nr 279
Klasa 3A i 3B – 22 maja i 25 maja.
Klasa 3C i 3D – 23 maja i 26 maja.

Szkoła Podstawowa Nr 135
24 maja i 27 maja.

Bierzmowanie

JP

"Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię!"

Święty Jan Paweł II

Sakrament bierzmowania udzielany jest młodzieży szkół średnich przez ks. biskupa. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania trwa 2 lata.
Warunkami dopuszczenia do bierzmowania są:
metryka chrztu (jeśli chrzest miał miejsce poza parafią)
uczestnictwo w katechezie szkolnej oraz spotkaniach formacyjnych w parafii
Osoby dorosłe, chcące przyjąć sakrament bierzmowania powinny się zgłosić do kancelarii.

Małżeństwo

"Dotąd dwoje, choć jeszcze nie jedno. Odtąd jedno, choć nadal dwoje"

Święty Jan Paweł II

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej przynajmniej na 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu. Do spisania protokołu przedślubnego przynoszą następujące dokumenty:
aktualne świadectwo chrztu, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz,
świadectwo bierzmowania,
dowód osobisty,
zaświadczenie o uczestnictwie w kursie przedmałżeńskim,
zaświadczenie z USC (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilnoprawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

JP

Odwiedziny chorych

JP

"Cierpienie nie jest kara za grzechy ani nie jest odpowiedzią Boga za zło człowieka. Można je zrozumieć tylko i wyłącznie w świetle Bożej miłości, która jest ostatecznym sensem wszystkiego, co na tym świecie istnieje".

Święty Jan Paweł II

Chorych i seniorów naszej parafii odwiedzamy w pierwsze piątki miesiąca po uprzednim zgłoszeniu w zakrystii lub kancelarii parafialnej, a w nagłych wypadkach o każdej porze po wcześniejszym zawiadomienu osobistym lub telefonicznym.

Pogrzeb katolicki


"Zatrzymaj się, to przemijanie ma sens... ma sens... ma sens..."

Święty Jan Paweł II

Pogrzeb należy zgłosić i uzgodnić jego termin w kancelarii parafialnej. Dostarczyć należy następujące dokumenty:
akt zgonu
zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii św.), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu wystawia je kapelan szpitala

JP