Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna czynna jest od wtorku do piątku
w godzinach od 16.00 do 18.00

Kancelaria parafialna nieczynna w Wielki Czwartek i Wielki Piątek.
(może się zdarzyć, że w niektóre dni roku ze względu na organizację wydarzeń parafialnych kancelaria będzie nieczynna – aktualność prosimy sprawdzać w ogłoszeniach parafialnych)

tel 22 602 29 15

janaipawla@janaipawla.pl

Chrzest święty

"...dzisiaj jesteście małym płomykiem, ale dzięki łasce Bożej możecie się stać płonącą pochodnią, niosącą światło Ewangelii..."

Święty Jan Paweł II

Terminy chrztów: 2 i 4 NIEDZIELA MIESIĄCA (z wyjątkiem Niedzieli Palmowej)
WIELKANOC - pierwszy i drugi dzień, godzina 11.30
BOŻE NARODZENIE - pierwszy i drugi dzień, godzina 11.30
Msza św. o godz. 11.30 na której następuje obrzęd chrztu św.
Dzieci do chrztu należy zgłaszać do kancelarii na tydzień lub dwa przed wybranym terminem. Zgłaszając dziecko do chrztu należy przedstawić:
akt urodzenia dziecka
akt ślubu kościelnego rodziców dziecka(jeśli rodzice dziecka mają ślub kościelny)
dane rodziców chrzestnych (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania)
ZAŚWIADCZENIE O PRAKTYKOWANIU WIARY
(zaświadczenie wydaje parafia, na terenie której faktycznie się mieszka; zaświadczenie można dostarczyć w dniu chrztu)

JP

Pierwsza spowiedź i pierwsza komunia święta

JP

"Eucharystia to jest przede wszystkim ta świadomość: jestem miłowany, ja jestem miłowany. Ja, taki jaki jestem".

Święty Jan Paweł II

Sakrament Pokuty i Eucharystii udzielany jest w naszej parafii dzieciom klas III szkoły podstawowej.
Przygotowanie do tych sakramentów odbywa się:
podczas katechezy szkolnej
w kościele poprzez udział w Liturgii Mszy św.
w domu
Terminy I Komunii Świętej na rok 2024
11 MAJA 2024 ROK – SOBOTA
godz. 9.00 – Szkoła Podstawowa Nr 375 - klasy 3A i 3B
godz. 11.00 - Szkoła Podstawowa Nr 375 - klasy 3C i 3D
godz. 13.00 – Szkoła Podstawowa Nr 375 - klasa 3E
18 MAJA 2024 ROK – SOBOTA
godz. 9.00 – Szkoła Podstawowa Nr 279 - klasy 3A i B
godz. 11.00 - Szkoła Podstawowa Nr 279 - klasy 3C i D
godz. 13.00 – Szkoła Podstawowa Nr 135.

Bierzmowanie

JP

"Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię!"

Święty Jan Paweł II

Sakrament bierzmowania udzielany jest młodzieży szkół średnich przez ks. biskupa. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania trwa 2 lata.
Warunkami dopuszczenia do bierzmowania są:
metryka chrztu (jeśli chrzest miał miejsce poza parafią)
uczestnictwo w katechezie szkolnej oraz spotkaniach formacyjnych w parafii
Osoby dorosłe, chcące przyjąć sakrament bierzmowania powinny się zgłosić do kancelarii.

Małżeństwo

"Dotąd dwoje, choć jeszcze nie jedno. Odtąd jedno, choć nadal dwoje"

Święty Jan Paweł II

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej przynajmniej na 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu. Do spisania protokołu przedślubnego przynoszą następujące dokumenty:
aktualne świadectwo chrztu, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz,
świadectwo bierzmowania,
dowód osobisty,
zaświadczenie o uczestnictwie w kursie przedmałżeńskim,
zaświadczenie z USC (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilnoprawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

JP

Odwiedziny chorych

JP

"Cierpienie nie jest kara za grzechy ani nie jest odpowiedzią Boga za zło człowieka. Można je zrozumieć tylko i wyłącznie w świetle Bożej miłości, która jest ostatecznym sensem wszystkiego, co na tym świecie istnieje".

Święty Jan Paweł II

Chorych i seniorów naszej parafii odwiedzamy w pierwsze piątki miesiąca po uprzednim zgłoszeniu w zakrystii lub kancelarii parafialnej, a w nagłych wypadkach o każdej porze po wcześniejszym zawiadomienu osobistym lub telefonicznym.

Pogrzeb katolicki


"Zatrzymaj się, to przemijanie ma sens... ma sens... ma sens..."

Święty Jan Paweł II

Pogrzeb należy zgłosić i uzgodnić jego termin w kancelarii parafialnej. Dostarczyć należy następujące dokumenty:
akt zgonu
zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii św.), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu wystawia je kapelan szpitala

JP