PROBOSZCZ NASZEJ PARAFII
KS. PRAŁAT ZYGMUNT UCZCIWEK


Ks. Zygmunt Uczciwek urodził się 25 grudnia 1945 roku jako najmłodszy z trójki rodzeństwa (ksiądz ma jeszcze siostrę i brata). Jako już prawie dorosły człowiek rozpoznał i przyjął zaproszenie od Pana Boga na drogę powołania kapłańskiego. Doktorat w zakresie teologii moralnej obronił na KUL. Od lipca 1982 r. tworzył zręby pierwszego ośrodka duszpasterskiego a następnie parafii na Gocławiu.
WIKARIUSZ
KS.Jacek Stefek


Ks. Jacek Stefek pochodzi z parafii św. Jakuba Apostoła w Jadowie (diecezja warszawsko-praska). Otrzymał święcenia kapłańskie 15 czerwca 2002 roku z rąk Ks. Biskupa Kazimierza Romaniuka. Magister teologii na PWTW (teologia dogmatyczna) od 26 sierpnia 2015 roku jest wikariuszem w naszej parafii.
WIKARIUSZ
Ks. Łukasz Turek


Ks. Łukasz Turek - magister teologii, sakrament święceń przyjął 9 czerwca 2001 roku z rąk bp. Kazimierza Romaniuka. Pracował w parafiach w Śródborowie, Celestynowie, Warszawie i Wołominie. Jest diecezjalnym Koordynatorem Odnowy w Duchu Świętym.