`

Rozpoczynamy wizyty duszpasterskie

Jak co roku w listopadzie rozpoczynamy wizyty duszpasterskie. Porządek kolędy będzie umieszczony na stronie internetowej parafii, gablocie w kruchcie kościoła oraz ogłaszany w kościele i w miarę możliwości będzie umieszczane ogłoszenie na klatkach schodowych. Kolędę w tygodniu będziemy rozpoczynać od godziny 16.00, w sobotę od godziny 14.00. Na prośbę mieszkańców Przyczółka Grochowskiego w niektórych blokach kolędę rozpoczniemy od godziny 10.00.

Plan kolędy

18 listopada – sobota
od godz. 10.00 – Bracławska 10.
20 listopada – poniedziałek
od godz. 16.00 – Bracławska 2.
21 listopada – wtorek
od godz. 16.00 – Bracławska 8.
22 listopada – środa
od godz. 16.00 – Bracławska 6.
23 listopada – czwartek
od godz.16 00 – Opinogórska 7.
24 listopada – piątek
od godz. 16.00 – Bracławska 4; Opinogórska 1.
25 listopada – sobota
od godz. 10.00 – Motorowa 3; od godz. 14.00 – Opinogórska 5.
27 listopada – poniedziałek
od godz. 16.00 – Opinogórska 3.