Kancelaria parafialna


Kancelaria parafialna czynna jest od wtorku do piątku
w godzinach od 16.00 do 18.00


tel 600 543 104 (czynny w godz. pracy kancelarii)
e-mail: parafiajanaipawla@wp.pl

CHRZEST ŚWIĘTY

 1. Terminy chrztów: 2 i 4 NIEDZIELA MIESIĄCA (z wyjątkiem Niedzieli Palmowej)
  • WIELKANOC - pierwszy i drugi dzień, godzina 11.30
  • BOŻE NARODZENIE - pierwszy i drugi dzień, godzina 11.30
 2. Msza św. o godz. 11.30 po której następuje obrzęd chrztu św.
 3. Dzieci do chrztu należy zgłaszać do kancelarii na tydzień lub dwa przed wybranym terminem.
 4. Zgłaszając dziecko do chrztu należy przedstawić:
  • akt urodzenia dziecka
  • akt ślubu kościelnego rodziców dziecka(jeśli rodzice dziecka mają ślub kościelny)
  • dane rodziców chrzestnych (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania)
  • ZAŚWIADCZENIE O PRAKTYKOWANIU WIARY
   (zaświadczenie wydaje parafia, na terenie której faktycznie się mieszka; zaświadczenie można dostarczyć w dniu chrztu)

BIERZMOWANIE

 1. Sakrament bierzmowania udzielany jest młodzieży szkół średnich przez ks. biskupa.
  Przygotowanie do sakramentu bierzmowania trwa 2 lata.
 2. Warunkami dopuszczenia do bierzmowania są:
  • metryka chrztu (jeśli chrzest miał miejsce poza parafią)
  • uczestnictwo w katechezie szkolnej oraz spotkaniach formacyjnych w parafii
 3. Osoby dorosłe, chcące przyjąć sakrament bierzmowania powinny się zgłosić do kancelarii.


PIERWSZA SPOWIEDŹ I PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

Sakrament Pokuty i Eucharystii udzielany jest w naszej parafii dzieciom klas III szkoły podstawowej. Przygotowanie do tych sakramentów odbywa się:
 • podczas katechezy szkolnej
 • w kościele poprzez udział w Liturgii Mszy św.
 • w domu


Małżeństwo

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej przynajmniej na 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu. Do spisania protokołu przedślubnego przynoszą następujące dokumenty:
 • aktualne świadectwo chrztu, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz,
 • świadectwo bierzmowania,
 • dowód osobisty,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w kursie przedmałżeńskim,
 • zaświadczenie z USC (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilnoprawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.


Odwiedziny chorych

Chorych i seniorów naszej parafii odwiedzamy w pierwsze piątki miesiąca po uprzednim zgłoszeniu w zakrystii lub kancelarii parafialnej, a w nagłych wypadkach o każdej porze po wcześniejszym zawiadomienu osobistym lub telefonicznym.

Pogrzeb katolicki

Pogrzeb należy zgłosić i uzgodnić jego termin w kancelarii parafialnej. Dostarczyć należy następujące dokumenty:
 • akt zgonu
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii św.), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu wystawia je kapelan szpitala