Forum Charyzmatyczne

III Praskie Forum Charyzmatyczne jest wielkim wydarzeniem halowym skierowanym do osób pragnących pogłębienia i odnowienia osobistej relacji z Bogiem. Organizatorem jest Odnowa w Duchu Świętym diecezji warszawsko-praskiej. Spotkanie na Forum jest znakomitą okazją, by doświadczyć żywego i radosnego Kościoła, by w swoim życiu odnaleźć obecność Boga.
Jeśli nigdy nie byłeś na Forum Charyzmatycznym – przyjdź. Potem już nic nie będzie takie samo, jak dotąd!
Tu dowiesz się więcej

PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA 2018 / 2019

Rozpoczynamy nowy rok przygotowania do Sakramentu Bierzmowania. Młodzież ósmej klasy Szkoły Podstawowej i trzeciej klasy Gimnazjum, która chce przystąpić do Sakramentu Bierzmowania oraz mieszka na terenie naszej parafii powinna się zgłosić do kancelarii parafialnej celem zgłoszenia swojej kandydatury. Należy przynieść ze sobą świadectwo chrztu św. i zaświadczenie potwierdzające udział w katechezie szkolnej.
Zgłoszenia przyjmujemy do 05 października 2018 r. Pierwsze spotkanie dla obydwu roczników odbędzie się 14 października (niedziela) po Mszy św. wieczornej ok. godz. 19.15 w kościele.

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI – 24 WRZEŚNIA 2018 R.

Kurs przedmałżeński dla narzeczonych rozpoczynamy 24 września. Spotkania będą się odbywały w poniedziałki o godz. 19.15 (po Mszy św.) w kaplicy przy zakrystii. Zapisy na kurs w kancelarii parafialnej. Wszystkich narzeczonych przygotowujących się do sakramentu małżeństwa serdecznie zapraszamy.

PIELGRZYMKA DO WIEDNIA

Pielgrzymi udający się do Wiednia zbierają się w holu Dworca Warszawa Wschodnia 7 września (piątek) o godz. 6.00 rano. Od strony ulicy Kijowskiej. Prosimy o punktualne przybycie. Powrót 13 września w godzinach wieczornych.

PARAFIALNA PIELGRZYMKA DO RZYMU NA JUBILEUSZ 40-LECIA PONTYFIKATU JANA PAWŁA II WIELKIEGO

W dniach 12-20 października br. – w związku z 40-tą rocznicą wyboru Jana Pawła II Wielkiego udajemy się z naszą (szóstą już z kolei) samolotową pielgrzymką do Rzymu. Celem głównym – jak każdej pielgrzymki do Rzymu - jest modlitwa przy grobach apostołów Piotra i Pawła (limina apostolorum). Dla nas zaś Polaków też obowiązkowa modlitwa przy grobie i relikwiach naszego Świętego, największego z rodu Polaków. Chcemy włączyć się szczególnie w aktualną intencję, by Jan Paweł II Wielki został ogłoszony głównym patronem Polski i Europy. Powstało już wiele inicjatyw i ruch modlitewny w tej intencji. W związku z tym, że obecny rok 2018 jest też w Polsce Rokiem Świętego Stanisława Kostki (450 rocznica śmierci) nawiedzimy też grób i relikwie tego świętego, spoczywającego na drugim piętrze domowej kaplicy jezuitów w kościele św. Andrzeja na Kwirynale.
MIEJSCE POBYTU
Mieszkamy zwykle w tzw. Domu Polskim, czyli hospicjum pielgrzymkowym ufundowanym i ofiarowanym naszemu papieżowi przez Polonię amerykańską i całego świata. Jest to jednocześnie naukowy Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu polskiego papieża. W bibliotece zgromadzono ponad 30 tysięcy książek poświęconych osobie i nauce Jana Pawła II Wielkiego. W Ośrodku znajduje się też muzeum zawierające ponad 20 tysięcy eksponatów - darów dla papieża - z różnych dziedzin sztuki (np. grafika, malarstwo, rzeźba, tkactwo). Wiele z nich posiada unikatową wartość historyczną i artystyczną. Wśród tych niezwykłych pamiątek eksponowanych w gablotach na korytarzach będziemy codziennie przechodzili i pośród nich mieszkali.
NASZ PROGRAM PONADSTANDARTOWY
W programie mamy to wszystko co w standartowych biurach podróży. I jeszcze dużo więcej. Oglądamy Rzym szczegółowo i dokładnie, a więc Rzym starożytny, renesansowy i papieski. A oto miejsca nieuwzględniane np. w typowych propozycjach biur podróży. Są to: Gianicolo (miejsce ukrzyżowania św. Piotra), Aventino (św. Sabina, św. Albert, św. Aleksy), Zatybrze (św. Chryzogon, św. Cecylia, św. Franciszek a Ripa). Dalej: starożytne egipskie obeliski, Ara Pacis Augustae, Circus Maximus, Skała Tarpejska, Tre Fontane (miejsce ścięcia św. Pawła i objawień Matki Bożej w 1947 r.). Z kościołów nigdy nieuwzględnianych w standartowych programach są u nas np. bazyliki: św. Praksedy i Pudencjany, Santa Maria sopra Minerwa, San Pietro in Vincoli, św. Andrzeja della Fratte, (msza prymicyjna Ojca Kolbe i miejsce słynnego nawrócenia Alfonsa Ratisbonne), bazylika św. Wawrzyńca (!) z grobem Alcido de Gasperi zapomnianym (wraz z Schumannem i Adenauerem) twórcą Unii Europejskiej, kandydatem na ołtarze. Dalej: Wielka Synagoga, Isola Tibertina, San Agostino z grobem św. Moniki i freskiem Izajasza (Rafael) - to kolejne punkty naszego programu. W końcu: Antico Caffe Greco (kultowa kawiarnia, w której bywali np. Mickiewicz, Słowacki, Goethe, Byron i in.), kolumna Matki Bożej z 1854 r. (gdzie papieże składają kwiaty każdego 8 grudnia), czy kościół św. Ignacego z iluzjonistyczną kopułą. Idziemy szlakami Carravaggia (dwa obrazy w del Popolo, trzy w San Luigi, jeden w San Agostino). Idziemy śladami Berninich – syna Gianlorenzo (fontanna del Tritone, słoń dźwigający obelisk, fontanna Czterech Rzek, Ekstaza św. Teresy, ekstaza bł. Ludwiki, posąg Konstantyna,) i ojca Pietro Berniniego (fontanna Barcaccia, płaskorzeźba Wniebowzięcia Maryi). Zwracamy tez szczególną uwagę na ślady polskie w Rzymie (np. południk Marysieńki Sobieskiej; Polacy, którzy zmarli w Rzymie, kościół Florentyńczyków, gdzie najwcześniej był czczony Jezus Miłosierny, kaplica polska w Grotach Watykańskich, kościół św. Stanisława). To również obiekty pomijane w standartowych programach. Z trudem szukać możnaby ich w propozycjach biur podróży.
RZYM ZNANY I NIEZNANY
Z niezwyciężonej zdawałoby się potęgi starożytnego Rzymu pozostały już tylko grozą zionące okruchy. Tak przemija postać świata (sic transit gloria mundi). Ze wspaniałych świątyń pogańskich bożków pozostały nieliczne kolumny, kawałki murów, fragmenty fundamentów. Z Circo Massimo mieszczącego 250.000 ludzi nie pozostało nic oprócz wykopu, w którym się znajdował. O rozmachu i wielkości budowli świadczą nieliczne fragmenty gigantycznych murów, jak np. termy Karakalli czy ruiny Palatynu. To, co dziś przyciąga w Rzymie, to wielka sztuka. Na ruinach pogańskiego starożytnego Rzymu, a często i z nich powstawał nowy, chrześcijański i renesansowy Rzym. Wspaniałe budowle wzniósł już cesarz Konstantyn i jego matka św. Helena. Mozaiki Galli Placydy z V w. w bazylice św. Pawła za Murami i Santa Maria Maggiore oglądamy do dzisiaj. Największe i najtęższe talenty ze wszystkich dziedzin sztuki w kolejnych wiekach pracowały w Rzymie, rozumiejąc, że ich dzieła przetrwają głównie w kościołach. W żadnym innym miejscu na świecie nie nagromadzone jest w jednym miejscu tyle dzieł ludzkiego ducha, co w Rzymie. Papieże i kardynałowie w ciągu dziejów roztaczali hojny mecenat nad geniuszami (bywało, że i z pychy i dla współzawodnictwa), co zaowocowało niespotykanym nigdzie na świecie zagęszczeniem dzieł najwyższego kunsztu. W Rzymie ocieramy się o nie na każdym kroku. Cały Rzym jest jednym wielkim muzeum, choć żeby przejść wszystkie galerie sztuki potrzeba by było na to miesiąca. Zrodzone z wiary, miłości Boga i ludzi, z umiłowania piękna i harmonii budowle (kościoły, pałace, i rezydencje) przyciągają nieustannie jak magnes miliony ludzi. Głównie turystów – oglądaczy, którzy szybko wręcz biegiem oglądają, by jeszcze szybciej zapomnieć. Dlatego my nie jesteśmy turystami, ale pielgrzymami.
RZYM CHRZEŚCIJAŃSKI – STOLICA APOSTOLSKA
Pielgrzymujemy, a nie tylko jedziemy do Rzymu. Nie do martwych szczątek, ale do żyjącego wiarą centrum Kościoła. Dlatego Rzym przeżywamy, a nie ciekawsko oglądamy. Bez wiary, bez uwzględniania tego co pozostało w Rzymie z chrześcijańskiej inspiracji, nie doświadczymy tego, co jest sercem i duszą Wiecznego Miasta. Dlatego po Piłatowych schodach idziemy na kolanach, w bazylikach patriarchalnych wyznajemy naszą wiarę Piotra i Pawła, której czystości pilnuje tu już kolejny 266 papież. Tu przy relikwiach Krzyza Pańskiego w bazylice św. Heleny śpiewamy: Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony, a przed 1500 letnim obrazem Maryi odmawiamy pod Twoją obronę. W katakumbach stajemy przy szczątkach pierwszych siedmiu papieży, którzy męczeństwem przypieczętowali swą wiarę. Idziemy przez Rzym szlakiem świętych: od bazyliki Trzech Króli oraz Kosmy i Damiana i świętej Agnieszki (która jedyna ze świętych ma w Rzymie aż dwie bazyliki), zaledwie do niektórych tylko z ponad 500 rzymskich kościołów. Samych tylko Maryjnych jest przecież 80. Idziemy przez Rzym z wiarą i modlitwą w sercu i na ustach. Dziękując za chrzest i za to, ze jesteśmy dziećmi Kościoła, który uczy nas kim jest człowiek i jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Czas w Rzymie to po prostu wielkie rekolekcje. Uświadamiamy sobie z nową mocą: kim jesteśmy, jaka jest nasza tożsamość i odpowiedzialność za to wielkie dziedzictwo, które ma na imię Rzym. Pielgrzymka do Rzymu odkrywa nam prawdę, że i my jesteśmy Rzymianami.
DO RZYMU PIELGRZYMUJEMY
My oglądamy Rzym dokładnie, ze szczegółami, zwracamy też uwagę na detale. Jak np. jedną ze 140 postaci polskiego świętego (św. Jacka ) na kolumnadzie otaczającej plac św. Piotra, albo: najpiękniejsze wyrzeźbione ręce świata na nagrobku Fra Angelico. Proszę zauważyć, że niezmiennie rzadko są organizowane wyjazdy do samego Rzymu. Na ogół jest on wkomponowany (na dzień czy dwa) w wycieczki po Italii. Wyjazdów 7 czy 8 dniowych do samego (!) Rzymu nie znajdzie się nigdzie na rynku turystycznym. Stąd wyjazdy z naszej parafii są jedyne i wyjątkowe. Dają rzeczywiście poczucie, że poznaliśmy Rzym głębiej. Korzystamy z komunikacji miejskiej szybko przemieszczając się do konkretnego celu. Spytajmy tych, którzy byli w Rzymie: a byłeś w bazylice św. Marka (!), gdzie powstała druga ewangelia? a byłeś w kościele św. Andrzeja della Valle gdzie dzieje się I akt „Toski”, a byłeś w miejscu, gdzie Polak zarządzał całym Rzymem?, a byłeś przy którymś z mówiących posągów – starożytnych facebooków? a byłeś przy rzeźbach Mojżesza i Zmartwychwstałego – najważniejszych obok Piety – rzeźbach Michała Anioła?, a byłeś przy klatce gdzie jeszcze do niedawana trzymano Wilczycę Kapitolińską? a piłeś najsłynniejszą wodę rzymską Aqua Marcia z publicznego wodotrysku? A my tam i w wielu innych miejscach będziemy. Nie można przelecieć Rzymu w półtora, czy dwa bądź trzy dni i mówić, że się zna Rzym, gdy go się tylko co najwyżej widziało. My chcemy Rzym poznać fragmentami, z namysłem i refleksją, żeby Rzym zasymilować ze swoją duszą i sercem i poczuć, że Rzymem jesteśmy, z Rzymu się wywodzimy, że tam są nasze korzenie, źródła naszej (po Akropolu i Golgocie) tożsamości (Kapitol, wilczyca, Romulus i Remus, św. Piotr i Paweł, progi apostolskie). Udajemy się do Rzymu , by przeżyć naszą tożsamość i nasze więzy ze źródłami naszej cywilizacji, kultury i wiary. Stąd nastawić się musimy na męczące trudy zwiedzania. Nie tracimy, nie marnujemy czasu. Zwiedzanie jest intensywne. Udajemy się do Wiecznego Miasta nie jako turyści, ale jako pielgrzymi, tzn. z pokorą wobec tego wielkiego dziedzictwa, z którego wyrastamy. Udajemy się, by nie tylko oglądać Rzym, ale przede wszystkim, by go przeżyć, odczuć i pokochać. Bo to Wieczne Miasto. Jedyne takie na świecie.
Informacje i zapisy w zakrystii u ks. Jerzego lub telefonicznie:
609 446 862 lub 794 444 939

WSPOMNIENIE UCZESTNICZKI
Od wiosny już cieszyłam się na myśl o październikowej pielgrzymce do Rzymu. Tak bardzo pragnęłam stanąć na tych niezwykłych miejscach pokazywanych w TVP, na Placu św.Piotra, w bazylice watykańskiej, a zwłaszcza przy grobie naszego ukochanego Ojca Świętego Jana Pawła II. Moje marzenia i pragnienia nie tylko wypełniły się, ale przeszły dalece nawet wyobrażenia.
      Dzięki doskonałej i sprawnej organizacji poznałam tak wiele. Zobaczyłam Wieczny Rzym, ten starożytny, cesarski symbolizowany przez grób Romulusa i szczątki wspaniałych budowli na Forum Romanum. Potem było spotkanie z Rzymem wczesnego chrześcijaństwa - to katakumby i kościółek "Quo vadis", to miejsca pobytu św.Piotra w domu senatora Pudensa i jego córek Praksedy i Pudencjany.
      Kolejno był Rzym papieski: Rzym wspaniałych bazylik, świątyń i fontann: a razem z tym wszystkim najlepsi architekci w dziejach światowej sztuki. Architekci, rzeźbiarze, kamieniarze, malarze. Artyści o genialnych zdolnościach, których Rzym przyciągał, awansował, dawał im możliwości.
      Co za niezwykłe nagromadzenie piękna w jego różnorodności. Słusznie wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, bo z nim nigdy nie zrówna się żadne miasto świata. Ileż ten Rzym ma oblicz? Jest przecież jeszcze Rzym bizantyjski - dzięki fascynującym mozaikom, które sięgają IV i V w. i w cudowny sposób ilustrują prawdy naszej wiary. Już samo patrzenie na mozaiki daje jakieś niepojęte przeżycia mistyczne, gdy człowiek zatraca poczucia miejsca i czasu . Nigdy nie myślałam, że mozaiki maja taka energię duchową. A Rzym renesansowy? Te wspaniałe pałace rodów rzymskich, rywalizujących ze sobą o jeszcze większe piękno swych siedzib. Szlachetna rywalizacja, dzięki której - my patrząc dziś na te cudowne kolumny, rzeźby, fryzy, empory, gzymsy, balkony - podnosimy ducha, szlachetniejemy, oczyszczamy się.
      A przecież patrzyliśmy jeszcze na Rzym egipski symbolizowany przez 13 obelisków z hieroglifami. Rzym wielkich świętych, którzy tworzyli historię chrześcijaństwa, jak św. Paweł, św. Kosma i Damian, św. Agnieszka, św. Wawrzyniec, św. Kalikst. Jestem szczęśliwa, że mogłam pokłonić się ich relikwiom, głównie w Panteonie, z którego wyszło święto Wszystkich Świętych.
      Rzymskie szlaki: szlak fresków, które osiągnęły absolutną doskonałość w kaplicy Sykstyńskiej i stanzach Rafaela, szlak Michała Anioła; od Piety - poprzez Mojżesza - do Zmartwychwstałego, szlak Carravaggia: od płócien w Santa Maria del Popolo - poprzez św. Augustyna - do kościoła francuskiego św. Ludwika; szlak najstarszych Madonn: od głównej patronki Rzymu Salus Populi Romani, poprzez ikonę Nieustającej Pomocy na Eskwilinie, Matkę Bożą Biedaków z tytularnego Kościoła kardynała Dziwisza po słynny obraz Madonny bizantyjskiej z VI w. w bazylice Ara Coeli na Kapitolu.
      Niezliczone drogi rzymskie: Borghesów, Colonnów, Barberinich, Sforzów, Farnesich. I ślady polskie, rzymskie polonica, też niezliczone, po wszystkich naszych wielkich rodakach. Oni też do Rzymu, do tego Miasta podążali, tu dojrzewali, tu się umacniali. Dzięki Rzymowi rośli. W Rzymie przetrwali. Ślady obecności Mickiewicza w Antico Caffe Greco na na via dei Condotti 10, Krasińskiego na via Sistina 68, Słowackiego na via Babuino 164. Zdumiewająco liczne ślady po rodzinie Sobieskich, a zwłaszcza po królu Janie III i Marysieńce. W iluż miejscach dowody wdzięczności za ocalenie chrześcijaństwa, za odsunięcie niebezpieczeństwa. I gorzka refleksja:  wtedy Europa to rozumiała, w Rzymie widać te dowody wdzięczności. A dziś?
      Rzym przez 10 dni i co krok zaskoczenie, wzruszenie, zdumienie. Historią, pięknem, świętością, wiecznością, geniuszem ludzkim. I synteza. Jak wielki jest Bóg i jak wspaniały jest człowiek. Synteza we łzach: przy Jego grobie - nowym symbolu Rzymu.
uczestniczka
      P.S. Jestem bezgranicznie wdzięczna za to, że mogłam dołączyć do grupy parafian z Gocławia. Dziękuję za przekazaną w tak atrakcyjnej formie wiedzę historyczną i kulturową. Zrozumiałam jak bardzo i ja jestem z Rzymu. Dopiero teraz zrozumiałam piękno bycia rzymską katoliczką. Radość i spełnienie. To były piękne dni w moim ponad sześćdziesięcioletnim życiu, już marzę o powrocie do Rzymu. Oczywiście z Waszą Parafią. 

INFORMACJA NA TEMAT PIELGRZYMKI PARAFIALNEJ DO WIEDNIA
7-13 września 2018 r.

GŁÓWNY CEL PIELGRZYMKI
Ciągle można zapisywać się na pielgrzymkę do Wiednia. Udajemy się tam przede wszystkim na uroczystość poświęcenia (wreszcie od zwycięstwa 12września 1683 r. po 335 latach!!!) pomnika Jana III Sobieskiego (1629-1696) Lwa Lechistanu. Jedna z pierwszych decyzji prezydenta Andrzeja Dudy to staranie, by ten należny Obrońcy chrześcijaństwa znak stanął w końcu na Kahlenbergu. Uroczyste poświęcenie monumentu polskiego króla nastąpi wreszcie 9 września (niedziela) w rocznicę wiktorii wiedeńskiej. W uroczystości wezmą udział najwyższe władze państwowe. Dokona się akt sprawiedliwości dziejowej. Po bitwie pod Belgradem (1456 r.) i Lepanto (1571 r.) ostateczny odpór inwazji islamskiej na Europę dał Sobieski pod Wiedniem, zapewniając tym sobie i nam wiekopomną chwałę.
ZWIEDZANIE WIEDNIA
Pielgrzymka (pociągiem!) odbędzie się w dniach 7-13 września. Będzie połączona z dokładnym a nawet wręcz szczegółowym zwiedzaniem cesarskiej stolicy.
W programie:
Najwspanialsza rezydencja monarsza w Europie Hofburg (zwiedzanie wnętrz cesarskich i pokojów Sisi)
Belveder – reprezentacyjny pałac (dziś muzeum) księcia Eugeniusza Sabaudzkiego
Letni pałac cesarski w Schönbrunn (cesarzowa Maria Theresia)
Kaisergruft– nekropolia Habsburgów,
Dzieła secesji wiedeńskiej (Hundertwasserhaus i Wiener Secession),
Katedra św. Szczepana z wejściem na wieżę do dzwonu Pummerin – 22 tony,
Najważniejsze kościoły (np. Augustinerkirche {serca Habsburgów}, Peterskirche, Kapuzinerkirche, Jezuitenkirche, Dominikanerkirche, Franziskanerkirche, Minoritenkirche, Michaelerkirche, Schottenstift i in.),
Ring Opera, Parlament, ratusz, Burgtheater, Votivkirche).
Prater – słynny park odpoczynku i rozrywki.
Donauinseln. Wieczór nad „pięknym modrym Dunajem”,
Grinzig (stary Wiedeń).
Place, pomniki, miejsca kultowe (np. Cafe Central czy Beisl Augustina).
Spacery głównymi ulicami: Mariahilferstrasse, Kärtnerstrasse, Kohlmarkt (wieczorami).
Ostateczny koszt 1.980,00 zł (przejazdy, noclegi, wstępy, komunikacja miejska, opłata klimatyczna, ubezpieczenie {niezbędna karta EKUZ}, śniadania, lunch. Posiłek wieczorny we własnym zakresie przy typowych specjałach cesarskiej stolicy : Wienerschnitzel, Wienerwürstel (przy całodobowych Würstelstand), Tafelspitz, Marillenknodel (Ferdynand I Lotaryński „Jestem cesarzem i żądam knedli z morelami”), Germknödel, Sachertorte.
Zapraszamy do Wiednia wielkich monarchów (Leopold I, Franz Joseph, Karol), świętych (Leopold III, Florian, Klemens Hofbauer), muzyków (Straussowie, Mozart, Bethoven, Schubert), malarzy (Rottmayr, Klimt, Schiele, Gerstl.
Zapraszamy do miasta pierwszej kawiarni w Europie założonej przez Polaka Jerzego Kulczyckiego (w Wiedniu Kolschitzky ) z Kulczyc na Podolu.

kiermasz scholi

Serdeczne Bóg zapłać wszystkim , którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do naszego świątecznego kiermaszu. Pierniki były przepiękne- kolorowe i zrobione z takim zaangażowaniem, że trudno się dziwić jak bardzo spodobały się wszystkim księżom, których obdarowaliśmy w imieniu scholi. Ks. Proboszcz przyszedł nawet po dokładkę.ODPUST PARAFIALNY
22 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU.W niedzielę, 22 października 2017 roku, w liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II kolejny raz mogliśmy uczestniczyć w uroczystej Mszy św. odpustowej.W uroczystości brali udział licznie przybyli Goście, wspólnoty parafialne oraz poczty sztandarowe z sąsiednich parafii.Głównym Celebransem tejże uroczystości był ks. Artur Chludziński SVD, werbista i misjonarz, który również wygłosił okolicznościowe kazanie.W swojej homilii ks. Artur przypomniał słowa Jezusa skierowane do św. Piotra Apostoła: "Piotrze, czy miłujesz mnie...?", wskazując, iż te słowa są wciąż aktualne i kierowane dziś do każdego z nas. "Anno, Małgorzato, Andrzeju ... czy miłujesz mnie?" - wciąż na nowo, każdego dnia Jezus czeka na naszą odpowiedź.Ksiądz Artur przypomniał także osobę Wielkiego Świętego Papieża, św. Jana Pawła II i to, jak bardzo słowa Jezusa "czy kochasz mnie?" wdarły się w jego serce i przyniosło owoc obfity w całym życiu naszego Papieża.Na zakończenie uroczystej Mszy św., bracia ze wspólnoty Totus Tuus otrzymali odznaczenia za piękną i wzorową służbę Bogu i ludziom. Uroczystość uświetnił śpiew naszego parafialnego chóru.

boże ciało 2017

"Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba ..."Idą procesje eucharystyczne wśród łanów dojrzewających i zielonych zbóż, pośród fabrycznych kominów, wśród bezdusznych blokowisk, wśród szpitali, wśród których człowiek żyje tak wielką wiarą, nadzieją i czasami zwątpieniem; ścielą się kwiaty, chylą sztandary.Cała wiosenna przyroda zdaje się wołać słowami pieśni: "Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba"Zostałeś z nami w znaku chleba, aż do końca czasów, bo do końca nas umiłowałeś. Bez tego chleba nie mogę żyć. I dlatego trzeba dzisiaj zapytać wprost: czy wierzę w tę wielką tajemnicę obecności Boga wśród swojego ludu, obecność Boga pośród nas?Wymawiamy więc słowo czci - wyrażające naszą wiarę i naszą miłość, bo ten, kto wierzy i kocha chce być blisko osoby kochanej. Przejawem tej mojej bliskości jest moje zgięte kolano, jest ciche: wielbię Ciebie... jest pełne wiary : "Amen" wobec słów CIAŁO CHRYSTUSA. Przejawem tej bliskości, w wypadku gdy się życie skomplikowało jest wewnętrzna tęsknota za zjednoczeniem z Chrystusem w Komunii Świętej."A poznali Go przy łamaniu chleba." Panie, dobry jak chleb ... dobry chlebie, daj odczuć smak Twojej prawdy i miłości.Schola na Świętym Krzyżu

3go czerwca, grupa scholanek, wraz ze swoimi rodzicami, udała się pod opieką księdza Jacka na pielgrzymkę. Tym razem naszym celem było najstarsze polskie sanktuarium: Święty Krzyż. Po wejściu na szczyt góry Święty Krzyż (inaczej zwanej Łysą Górą), gdzie znajduje się klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, wzięliśmy udział w Mszy Świętej sprawowanej w kościele podniesionym 4 lata temu do godności Bazyliki Mniejszej. Mieliśmy także okazję do adoracji i błogosławieństwa relikwiami Drzewa Krzyża Świętego.Po obiedzie wdrapaliśmy się na wieżę kościelną, z której podziwialiśmy perspektywę Gór Świętokrzyskich. Pogoda była wspaniała, a widoki cudowne. Czekało nas jeszcze zwiedzanie i zapoznanie się z historią sanktuarium (niejednokrotnie dramatyczną i tragiczną). Najodważniejsi z nas zajrzeli jeszcze do krypty, w której w szklanym sarkofagu spoczywają zwłoki księcia Jeremiego Wiśniowieckiego (jakoby jego). Tak, tak, tego z sienkiewiczowskiej "Trylogii". Niejako przy okazji, jeszcze przed wejściem na górę, w miejscowym muzeum, poznaliśmy historię świętokrzyskich dymarek czyli hutnictwa żelaza, które na tym terenie kwitło ponad 2 tysiące lat temu.PRYMICJE - KS. BŁAŻEJ WĘGRZYNNiedziela Wniebowstąpienia Pańskiego - wielka radość w naszej parafii, po ośmiu latach kolejna Msza Święta Prymicyjna.Ksiądz Błażej Węgrzyn, który w sobotę 27 maja 2017 roku przyjął Święcenia Kapłańskie z rąk Metropolity Warszawskiego, ks. kard. Kazimierza Nycza, jest trzecim kapłanem z naszej parafii.Dla przypomnienia starsi stażem kapłańskim to ks. Paweł Banach - 1999 rok oraz ks. Jacek Ćwil - 2009 rok. Ksiądz Prymicjant odprawił uroczystą Mszą Świętą, po zakończeniu której udzielił wszystkim prymicyjnego błogosławieństwa, najpierw kapłanom, następnie klerykom, rodzinie, służbie liturgicznej i wszystkim zebranym.Wdzięczni Panu Bogu za księdza Błażeja, życzymy Bożego Błogosławieństwa, opieki Matki Bożej w pracy duszpasterskiej.

rocznice święceń kapłańskich

24 maja 2017 r. księża i wierni Parafii pw. Św. Apostołów Jana i Pawła na warszawskim Gocławiu świętowali 47 rocznice święceń kapłańskich księdza prałata dr Zygmunta Uczciwka, proboszcza parafii. W tym samym dniu także 47 rocznicę święceń kapłańskich obchodził rezydujący w tej parafii ks. Jerzy Banak, biblista, współautor przekładu Biblii Ekumenicznej.Tego dnia do uroczystej mszy św. dziękczynnej za dar kapłaństwa w parafii Św. Apostołów Jana i Pawła dołączyło jeszcze 6 księży, którzy w tym samym dniu, 47 lat temu, również otrzymali święcenia prezbiteratu z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego i w tym dniu wspólnie świętowali tą rocznicę.
czytaj dalejRADOSNE OGŁOSZENIE.
nasz proboszcz mianowany porucznikiem wp

Najpierw kilka słów wyjaśnienia, szczególnie dla młodego pokolenia. Otóż w czasach komunizmu w latach 1959 - 1980 zabierano z Seminariów Duchownych Kleryków do wojska na 2 lata trudnej służby wojskowej, szykanowani, upokarzani fizycznie i duchowo. Gromadzeni w kompaniach złożonych z Kleryków, o specjalnym programie szkolenia, celem którego było niszczenie powołań. Była to jedna z form walki z Kościołem. We wspomnianym wyżej okresie do Ludowego Wojska wcielono około 3 tysięcy Kleryków, dzisiaj Księży. Jednym z tej wielkiej rzeszy Księży, który służył w wojsku jako Kleryk w latach 1964 - 1966 w Szczecinie był nasz Ksiądz Proboszcz.
W sobotę, 11 lutego 2017 roku, podczas uroczystej Mszy świętej w Katedrze Polowej w Warszawie, w obecności kilku generałów i Ks. Biskupa Polowego Józefa Guzdka, Minister Obrony Narodowej - Antoni Macierewicz mianował, w kolejnej grupie Księży naszego Proboszcza oficerem Wojska Polskiego do stopnia podporucznika.


"Miejcie satysfakcję i radość z tego, że macie udział, wtedy jako Klerycy, dzisiaj Księża w odzyskaniu wolności i suwerenności naszej Ojczyzny" - powiedział na zakończenie homilii Biskup Polowy, generał brygady Józef Guzdek.

Apostołowie Miłosierdzia

  Wspólnota „Apostołowie Miłosierdzia” serdecznie zaprasza wszystkich parafian na spotkanie, które rozpocznie się w dzisiejszą niedzielę po wspólnej Mszy Świętej wieczornej około godz. 19.30. Tym razem odbędzie się ono w kościele i będzie miało formę Adoracji Najświętszego Sakramentu - będziemy modlić się pieśniami i rozważaniami przygotowującymi nas do głębszego przeżycia Świąt Bożego Narodzenia. 

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ MODLITWY

  Zachęcamy serdecznie wszystkich zainteresowanych zgłębianiem i szerzeniem Miłosierdzia Bożego do udziału w spotkaniach nowej wspólnoty, które będą odbywały się raz w miesiącu - w każdą trzecią niedzielę. Zapraszamy osoby indywidualne - starsze i młodsze, rodziny i wszystkich ludzi dobrej woli; wiek i stan nie mają znaczenia a spotkania mają charakter otwarty. Pierwsze spotkanie odbędzie się w niedzielę 20 listopada o godzinie 16:30 w salce na plebanii a głównym jego elementem będzie film dokumentalny pt. „Ufam Tobie”. Będą też elementy integracji, abyśmy wspólnie siebie poznali. Po spotkaniu zapraszamy na Mszę Świętą o 18:30 z udziałem scholi młodzieżowej.

Zapraszamy na "spotkania przy herbatce"

  dzieci, młodzież i rodziców z naszej parafii w soboty godz. 9.45 - 11.45 w dolnej części kościoła.
Na spotkaniach będą odbywać się wspólne zabawy, zajęcia plastyczne, muzyczne, gry planszowe, czytanie i rozmowy. Istnieje również możliwość gry w ping ponga (jest stół oraz nowe rakietki i piłeczki).

WSPÓLNOTA MŁODZIEŻOWA ZAPRASZA

  W parafii naszej jest wspólnota młodzieży akademickiej spotykająca się z ks. Łukaszem w każdy wtorek o godz. 19.15. Jesteśmy w trakcie organizowania drugiej wspólnoty dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej, która chciałaby zgłębiać swoją wiarę.
Zapraszamy na spotkania w piątki o godz. 17.00 do salki na plebanii.

MSZA ŚW. PAPIESKA

Każdego 22 – go dnia miesiąca wieczorna Msza św. (godz. 18.30) jest sprawowana przy Ołtarzu bł. Jana Pawła II. W sposób szczególny tego dnia będziemy się modlić za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II o łaski potrzebne dla każdego z nas, za nasze rodziny, Ojczyznę naszą i wszystkich ludzi.
Zapraszamy na wspólną modlitwę.
Zamów intencję

NASI GOŚCIE Z USA - ŚDM KRAKÓW 2016W środę, 20 lipca 2016 roku, późnym popołudniem przybyli do naszej parafii długo oczekiwani Goście z USA (Kalifornia). Grupa młodych ludzi wraz ze swoim opiekunem, księdzem Jonathanem przyjechali na ŚDM Kraków '2016.Zmęczeni, ale bardzo szczęśliwi. Przyjęci ciepło, po odpoczynku i poczęstunku udali się do rodzin naszej parafii, które z wielkim zaangażowanie, włączyły się do pomocy przy zakwaterowaniu naszych pielgrzymów.Wieczorem wspólna Eucharystia, następnego dnia wiele atrakcji zorganizowanych specjalnie na ten czas, między innymi koncert, spacery, zabawy integracyjne i wiele, wiele innych.A już w poniedziałek wyjazd do Krakowa na oczekiwane spotkanie z papieżem Franciszkiem.

Czuwanie w wigilię Zesłania Ducha Świętego,
14 maja 2016 r.W sobotę 14 maja 2016 r., po wieczornej Mszy świętej, odbyło się czuwanie modlitewne poprzedzające uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Modlitwa została poprowadzone przez wspólnoty z naszej parafii - Odnowę w Duchu Świętym oraz Domowy Kościół.Rozważania modlitewne przed Najświętszym Sakramentem, w których prosiliśmy Ducha Świętego o Jego dary, przeplatane były śpiewem uwielbienia.Kapłani, w geście nałożenia rąk na każdą obecną osobę, prosili o indywidualne dary Ducha Świętego dla niej. Wszyscy uczestnicy mieli możliwość wyciągnięcia z koszyczka karteczki z zapisanym konkretnym darem Ducha Św., który mamy pielęgnować w swoim życiu.

JUBILEUSZ KAPŁAŃSTWA
NASZEGO KSIĘDZA PROBOSZCZAW Niedzielę Zesłania Ducha Świętego, 24 maja 2015 roku nasza rodzina parafialna przeżywała Jubileusz Święceń Kapłańskich swojego Pasterza, naszego księdza proboszcza Zygmunta Uczciwka. Jubileusz piękny – 45 lat wiernej, pełnej poświęceń posługi Jezusowi Chrystusowi i Jego Kościołowi. Należy także wspomnieć, że tego samego dnia i ten sam Jubileusz Kapłaństwa obchodził nasz rezydent ksiądz Jerzy Banak. Msza Święta dziękczynna w intencji Jubilatów została odprawiona o godzinie 10.00.Główna Uroczystość Jubileuszowa w intencji naszego księdza proboszcza odbyła się o godzinie 13.00. Mszy Świętej przewodniczył sam Jubilat a okolicznościowe kazanie wygłosił ksiądz Krzysztof Pawlina. Wśród zaproszonych Gości była licznie zgromadzona rodzina księdza prałata, koledzy i koleżanki z klasy licealnej wraz z dwiema profesorkami (język polski, matematyka), parafianie sąsiednich parafii – Matki Bożej Nieustającej Pomocy, św. Patryka, św. Ojca Pio. Na zakończenie Mszy Świętej grupy modlitewne, koledzy, koleżanki ze szkoły składali życzenia. Było dużo wspomnień, chwil wzruszenia i radości. Pięknym podsumowaniem życzeń jubileuszowych był występ dzieci ubranych w stroje łowickie, które zaśpiewały i zagrały „Barkę”.Naszym Drogim Jubilatom życzymy Bożego Błogosławieństwo i opieki Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych.


EKUMENICZNE ŚWIĘTO BIBLII

w naszym sanktuarium 09 maja 2015 r.


Od 1945 r., po zakończeniu wojny środowiska protestanckie w krajach anglosaskich obchodzą w dniu 9 maja Światowe Święto Biblii. W Polsce dołączyliśmy do tej tradycji w Warszawie w 1993 r., a przez kolejne lata upowszechniła się ona w całej Polsce. Świętowanie coroczne składa się z różnego rodzaju inicjatyw promujących i upowszechniających Biblię. Są to nabożeństwa, konkursy, wykłady, wystawy, quizy. Całodniowe publiczne czytanie Pisma św. , przepisywanie Biblii i wiele innych. Chodzi o to, by przypominać na różne sposoby, że Biblia jest księgą nad księgami, że jest nie tylko księgą wiary, ale i kultury, fundamentem naszej zachodniej cywilizacji. Wreszcie, ze bez Biblii – jak mówił Jerzy Waszyngton – „niemożliwe jest sprawiedliwe kierowanie sprawami tego świata”. W naszym sanktuarium tegoroczne nabożeństwo ekumeniczne zgromadziło przedstawicieli z kilku kościołów niekatolickich. Głównym mówcą był ks. bp Zbigniew Kamiński z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, który z wielką siła przekonania i głębokim zaangażowaniem mówił o podstawowej wartości Bożego Słowa dla naszego autentycznego życia duchowego. Ks. bp Zbigniewowi szczególnie dziękujemy za jego głębokie myśli i apostolski żar z jakim do nas przemawiał. Modlitwy prowadzili prezbiterzy z Kościoła Adwentystów: Zdzisław Kot i Waldemar Pieszka.


Na czele delegacji z Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego (luteranie) była dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce Małgorzata Platajs. Cieszyliśmy się też obecnością sędziwej, emerytowanej byłej wieloletniej dyrektor Towarzystwa Barbary Enholc - Narzyńską, inicjatorki i twórczynię wielkiego dzieła jakim jest ekumeniczny przekład Nowego Testamentu zaaprobowany przez 11 różnych Kościołów działających w RP, co jest światowym ewenementem.
Kościół Zielonoświątkowy reprezentował pastor Leszek Jańczuk, który również odmówił modlitwę o głębsze zrozumienie i przylgniecie nas wszystkich do Słowa Bożego. Kościół Chrześcijan baptystów reprezentował Mieczysław Głodek, autor wiersza, który zamieszczamy poniżej.
Ekumeniczne Święto Biblii i Dni Biblijne jakie w maju odbywają się każdego roku jednoczą wszystkich wyznawców Chrystusa, dla których jest jedna i ta sama Księga Biblii, jedno i to samo Słowo Boże. Wszyscy z 11 denominacji chrześcijańskich w RP, coraz bardziej rozumiemy, że jedno i to samo Słowo zostało dane nam wszystkim. Dlaczego zatem się różnimy?
Po zakończeniu modlitwy w kościele nasi goście – duchowni z różnych Kościołów spotkali się na braterskiej agapie w plebanii. Ks. Jerzemu dziękuję za zorganizowanie tego spotkania i zapraszam na kolejne nabożeństwo – jak Bóg pozwoli – 9 maja 2016 r.


ks. dr Zygmunt Uczciwek
kustosz sanktuarium
proboszcz parafii


PS. W Ramach Dni Biblijnych w Domu Modlitwy Adwentystów przy ul. Foksal 8, 16 maja 2015 r. w ramach Nocy Muzeów (od19.00-24.00)będzie można obejrzeć bardzo interesującą wystawę multimedialna poświeconą Biblii.
Z kolei 23 maja br. o godz. 19.00 w kościele Księży Orionistów, przy ul. Lindleya w Warszawie będzie nabożeństwo ekumeniczne Wspólnoty „Effatha”.

ZAGRALIŚMY DLA PAPIEŻA


Z okazji X rocznicy narodzin dla nieba (2 kwietnia) i I rocznicy kanonizacji (27 kwietnia), w niedzielę, 10 maja 2015 r., po Mszy Św. o godz. 11:30 uczniowie klas drugich i trzecich ze Szkoły Podstawowej nr 279 przy ul. Cyrklowej przedstawili program słowno-muzyczny pt. „Droga do świętości” poświęcony osobie św. Jana Pawła II.


Dzieci przypomniały życiorys Wielkiego Papieża, zaśpiewały dla Niego piosenki oraz wyrecytowały wiersze. Występ wzbogaciła wyświetlona prezentacja multimedialna ukazująca zdjęcia i myśli Ojca Świętego.

BIERZMOWANIE W NASZEJ PARAFII


W Niedzielę – 19 kwietnia 2015 roku gościliśmy w naszej parafii księdza biskupa Marka Solarczyka. Przybył do nas, aby udzielić naszej młodzieży sakramentu Bierzmowania, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.


Do sakramentu Bierzmowania przystąpiła młodzież, która przez dwa lata gorliwie przygotowywała się do przejęcia tegoż sakramentu.


Ksiądz biskup na zakończenie Mszy świętej pochwalił młodzież za godną i dojrzałą postawę oraz podziękował księdzu proboszczowi, katechetom i animatorom ze wspólnoty „Opus Dei” za pracę włożoną w ich dobre przygotowanie.Więcej zdjęć w galerii

NASZ DOM – KRÓTKA HISTORIA

Homilia wygłoszona 22 września 2014 roku przez ks. Proboszcza Zygmunta Uczciwka
podczas 24 Mszy świętej sprawowanej przy ołtarzu papieskim.

Drodzy Czciciele Jana Pawła II Wielkiego,
Kochani Parafianie zgromadzeni dziś przy tym ołtarzu papieskim po raz 24
Kanonizacja Świętego Jana Pawła II Wielkiego (27.04.2014 r.), odbyta z tej okazji nasza parafialna pielgrzymka i wydana okolicznościowa książeczka ożywiły jeszcze bardziej trwający oficjalnie od beatyfikacji (1.05.20011 r.) kult Jana Pawła II. Dokładniej od 2 lat, bo dziś po raz 24 spotykamy się przy papieskim ołtarzu. Zapewne są wśród was tacy, którzy nigdy tego naszego comiesięcznego dnia papieskiego nie opuścili. Tym z całego serca dziękuję. Wierzę, że Jan Paweł II Wielki patrzy na nich z Domu Ojca ze szczególną łaskawością i chroni ich od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa.
Pełny tekst kazania w czytelni

Adoracja Najświętszego Sakramentu
w intencji rodzin

Przyjdźcie do Mnie wszyscy którzy utrudzeni i obciążeni jesteście
a Ja was pokrzepię

Kościół Domowy naszej parafii zaprasza wszystkich na na cotygodniową adorację Najświętszego Sakramentu w i intencji rodzin. Adoracja odbywa się w kaplicy św. Sykstusa obok zakrystii w każdą sobotę po Mszy św. o 18.30 a trwać będzie do godziny 20.00.


Tanczymy dla papieza

18go maja, w rocznicę urodzin Papieża Jana Pawła II, po Mszy Św. o 11:30 udaliśmy się gromadnie pod pomnik Naszego Świętego. Tam wspólnie … tak śpiewaliśmy i TAŃCZYLIŚMY!


Dzieci z parafialnej scholi, pod przewodnictwem niezastąpionej w takich sytuacjach Zosi, dokonały cudu rozruszania parafian. Żółto-białe kolory papiestwa na buziach dziewczynek i żółte wstążki we włosach wyróżniały ich grupę.


Tańczyli wszyscy: mali i duzi, chłopcy i dziewczyny, bardzo młodzi i bardzo … w średnim wieku. Było radośnie. Było wesoło. Było tak, jak powinno być na urodzinach Przyjaciela.Jak widać na zdjęciach duch w narodzie nie ginie, żywy jest i roześmiany. Na dodatek daliśmy świadectwo tego, jak wielkie jest w naszej parafii przywiązanie do Naszego Świętego. Jest to równocześnie dowód na to, że chcemy i umiemy wyrażać swoją wiarę na rozmaite sposoby. Również mniej formalne.
Inspiracja przyszła z Lednicy, jak to współcześnie bywa za pośrednictwem Internetu ale wykonanie było jak najbardziej nasze własne, autorskie.

PRZED KANONIZACJĄ JANA PAWŁA II WIELKIEGO

Drodzy Parafianie, w związku ze zbliżającą się kanonizacją Jana Pawła II Wielkiego, przez naszą parafię i sanktuarium wydany został modlitewnik zatytułowany „Modlimy się z Janem Pawłem II Wielkim”.
Ta niewielka Książka opracowana przez ks. proboszcza i kustosza zawiera modlitwy, wezwania i litanie do Świętego, jak i liczne modlitwy samego Jana Pawła II Wielkiego, które mogą stać się naszymi modlitwami. Opracowanie przydatne jest szczególnie dla wszystkich, którzy pragną modlić się nie tylko jak Jan Paweł II, na jego wzór i do niego, przez jego wstawiennictwo. Dlatego niech ta niewielka książeczka znajdzie się nie tylko w naszych domach, ale w domach naszych bliskich i przyjaciół, aby chwała Boga wzrastała przez Jana Pawła II Wielkiego. Przyczyńmy się, rozprowadzając ten szczególny modlitewnik do wzrosty kultu Jana Pawła II i coraz szerszego promieniowania naszego sanktuarium na cały Gocław i stolicę, skoro Bóg tak sprawił, że Warszawa ma tę jedną, naszą świątynię poświęconą Janowi Pawłowi II Wielkiemu. A z modlitwy naszej i czynów apostolskich niech zrodzą się nowe akty jego wielkości, a więc: ogłoszenie Jana Pawła II Wielkiego głównym patronem Polski i uznanie Jana Pawła II Wielkiego za Doktora Kościoła.

ks. dr Zygmunt Uczciwek
kustosz sanktuarium

obłóczyny kleryka z naszej parafii


W dniu 24.11.2013 roku nasz parafianin i lektor przystąpił do obrzędu obłóczyn w kościele seminaryjnym na Krakowskim Przedmieściu prosząc o przyjęcie przez Kościół do grona kandydatów do święceń kapłańskich.

PRZYGOTOWANIA POD OŁTARZ PAPIESKI


Od pewnego czasu można zauważyć w naszym kościele rusztowania stojące w bocznym ołtarzu po lewej stronie. Właśnie w tym miejscu stanie piękny ołtarz poświęcony bł. Janowi Pawłowi II. Aby jednak ważący kilka ton monument mógł bezpiecznie tam stać, inżynierowie na polecenie naszego księdza proboszcza musieli dokonać wielu niezbędnych wyliczeń stanowiących podstawę do dalszej pracy.


W tym celu, w dolnym kościele została zbudowana masywna podpora z betonu, którą dodatkowo wzmocniono metalowymi prętami. Konstrukcja ta została przeprowadzona do górnego kościoła. Na niej to właśnie, już niedługo zostanie zainstalowany marmurowy ołtarz bł. Jana Pawła II.
Piękno i majestat ołtarza będziemy mogli podziwiać 22 października w dzień odpustu naszej parafii.

Pamięci bł. Jana Pawła II


Uczniowie klas II i chór ze Szkoły Podstawowej Nr 279 przy ul. Cyrklowej przygotowali spektakl słowno-muzyczny poświęcony pamięci bł. Jana Pawła II. Uroczystość odbyła się w niedzielę, 1 kwietnia, z okazji przypadającej dzień później 7 rocznicy odejścia Papieża do Domu Ojca.
Więcej zdjęć w galerii

MODLITWA WSTAWIENNICZA

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Oremus” naszej parafii organizuje w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca po Mszy św. wieczornej posługę modlitwy wstawienniczej.
Zapraszamy wszystkie osoby przeżywające jakiekolwiek kłopoty religijne, zdrowotne, rodzinne i pragnące powierzać je Miłosierdziu Bożemu we wspólnej modlitwie.
Spotkania modlitewne odbywają się w salce na plebanii.

Pierwszy Odpust Parafialny 22 październik 2011


Dnia 22 października 2011roku o godzinie 18.00 w naszej parafii odbyła się uroczysta Msza Święta Odpustowa w związku z przypadającym na ten dzień liturgicznym wspomnieniem błogosławionego Jana Pawła II. Uroczystościom przewodniczył ks. Edmund Robek SAC, a homilię wygłosił ks. Feliks Folejewski SAC, który w niezwykle wzruszający sposób przypomniał nam nauczanie bł. Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Polski, wskazując na ponadczasowość i uniwersalizm nauk Papieża Polaka.

Wśród gości uczestniczących w Uroczystościach Odpustowych znaleźli się przedstawiciele Dekanatu oraz Księża z zaprzyjaźnionych parafii, między innymi: parafii Narodzenia Pańskiego, Bożego Ciała, Najczystszego Serca Maryi, M. B. Królowej Polskich Męczenników. Msza Święta zakończyła się adoracją relikwii Bł. Jana Pawła II, które zostały wystawione przy ołtarzu.
Więcej zdjęć w galerii

NASZA PARAFIA DZIĘKUJE ZA BŁ. JANA PAWŁA II

W niedzielę, 29 maja, o godz. 13.00 Ks. Abp Henryk Hoser, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej, przewodniczył Mszy Św. koncelebrowanej - dziękczynnej za dar beatyfikacji Bł. Jana Pawła II.
Na wstępie Ksiądz Proboszcz przypomniał słowa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wzywające naszą parafię do szczególnej pamięci o papieżu Janie Pawle II i wyrażające przekonanie, że kiedyś nasz Rodak wyniesiony będzie do chwały ołtarzy.

W homilii Pasterz naszej diecezji przypomniał postaci Świętych Apostołów Jana i Pawła, papieży - Jana XXIII, Pawła VI i Jana Pawła I - poprzedników Bł. Jana Pawła II, z których nauczania czerpał i których dzieło kontynuował. Wyraził również pragnienie, aby nasza świątynia była miejscem szczególnego kultu i szerzenia nauczania Papieża Polaka.


Podczas Mszy Świętej Ksiądz Arcybiskup pobłogosławił chrzcielnicę oraz poświęcił obraz przedstawiający Bł. Jana Pawła II.
Po Eucharystii wierni mogli podejść do wystawionych przy ołtarzu relikwii Bł. Jana Pawła II na chwilę osobistej adoracji.
Razem z parafianami w modlitwie uczestniczyli licznie zgromadzeni kapłani, goście z sąsiednich parafii oraz z diecezji łowickiej – rodzinnych stron Księdza Proboszcza. Więcej zdjęć w galerii
Uroczystość Odpustowa w naszej parafii będzie odbywała się 22 października – w liturgiczne wspomnienie Bł. Jana Pawła II.

W WIGILIĘ BEATYFIKACJI PAPIEŻA JANA PAWŁA II BYLIŚMY RAZEM!30 kwietnia 2011 roku, w Wigilię Święta Miłosierdzia Bożego i beatyfikacji Papieża Jana Pawła II odbyło się parafialne czuwanie przygotowujące nas do włączenia w poczet Błogosławionych naszego Wielkiego Rodaka. Rozpoczęło się ono uroczystą Eucharystią, podczas której dziękowaliśmy Bogu
za Papieża Jana Pawła II.


Po Mszy Świętej uczestniczyliśmy w multimedialnej litanii z Janem Pawłem II. Oglądając slajdy z życia młodzieńczego, kapłańskiego i z czasu pontyfikatu, przypomnieliśmy sobie nauczanie Papieża przekazywane nam słowem i czynem. Schola i chór parafialny wykonali pieśni związane z pontyfikatem Jana Pawła II, m.in.: Abba Ojcze, Zwiastunom z gór, Tłumy serc.
W modlitewnych wezwaniach prosiliśmy Czcigodnego Ojca Świętego o wstawiennictwo za nami u Boga.

Następnie z zapalonymi świeczkami wyszliśmy przed świątynię, aby złożyć kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II oraz odśpiewać Barkę, o której sam Papież powiedział, że jest to pieśń, która wyprowadziła Go z Ojczyzny, którą miał w uszach, kiedy słyszał wyrok konklawe, z którą nie rozstawał się przez wszystkie lata i która była dla Niego ukrytym tchnieniem Ojczyzny i przewodniczką na różnych drogach Kościoła. Kolejnym momentem wspólnej obecności było ognisko, przy którym śpiewaliśmy radosne piosenki religijne, związane z posługą Ojca Świętego, m.in. Santo Subito oraz poznawaliśmy Kwiatki Jana Pawła II czyli anegdoty z życia Papieża. O godzinie 21:00 w kościele odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski i rozważyliśmy Tajemnice Światła Różańca Świętego – część, którą wprowadził do modlitwy różańcowej Jan Paweł II.
Parafialne czuwanie zakończyło się osobistą Adoracją Najświętszego Sakramentu.