WYNIESIONY DO CHWAŁY OŁTARZY ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II.

LitaniaHISTORIA PARAFII


Między Jeziorkiem Gocławskim, a parkiem „Nad Balatonem” wznosi się nasza świątynia parafialna. Jej wielcy patroni – Św. Jan i Św. Paweł stale czuwają i opiekują się naszą wspólnotą.
Parafię erygował Kard. Józef Glemp Prymas Polski dnia 1 lipca 1985 roku z części parafii MB Nieustającej Pomocy w Warszawie – Saskiej Kępie oraz parafii Wniebowzięcia N. M. P. w Warszawie – Zerzniu. Powstała jako votum w podziękowaniu za ocalenie życia Wielkiemu Papieżowi Janowi Pawłowi II w zamachu z 13 maja 1981 roku.
Do organizowania nowego Ośrodka Duszpasterskiego, na miejscu ochotniczych przepraw przez Wisłę żołnierzy Armii Krajowej, 20 listopada 1981 roku Kard. Stefan Wyszyński skierował Ks. Zygmunta Uczciwka, ówczesnego diecezjalnego duszpasterza rodzin. Drewnianą kaplicę przeniesiono z parafii Św. Zygmunta w Warszawie – Bielanach.


22 sierpnia 1982 roku Ks. Zygmunt Uczciwek sprawował pierwszą Mszę Świętą w nowej kaplicy, a kilka miesięcy później, 5 grudnia Kard. Józef Glemp poświęcił i wmurował pod budowę nowej świątyni kamień węgielny pochodzący z Ziemi Świętej i Watykanu. Wykopy pod fundamenty rozpoczęły się w 1985 roku , a budowa nowej świątyni, zaprojektowanej przez mgr inż. Tadeusza Mrówczyńskiego trwała do 1995 roku.
Pierwszą Mszę Św. w nowej Świątyni odprawił Biskup Kazimierz Romaniuk w koncelebrze z Biskupem Sławojem Leszkiem Głódziem i Biskupami Pomocniczymi- Biskupem Stanisławem Kędziorą oraz Biskupem Zbigniewem Kraszewskim. Było to 7 sierpnia 1994 roku,
w 50 – tą rocznicę Powstania Warszawskiego. Tego dnia również poświęcono tablicę pamiątkową ku czci poległych Powstańców.
Konsekracji naszego Kościoła dokonał Biskup Kazimierz Romaniuk dnia 26 listopada 2000 roku jako votum na 2000 – lecie chrześcijaństwa. Przy Kościele znajduje się także kapliczka MB Akowskiej, zbudowana w 1995 roku dla upamiętnienia przepraw przez Wisłę żołnierzy AK na pomoc walczącym Powstańcom.Widok kościoła od strony jeziorka


ulice na terenie naszej parafii

Kapelanów Armii Krajowej, Gen. Abrahama, Al. Stanów Zjednoczonych (32, 34), Awionetki, Bartosika, Bohaterewicza, Bora Komorowskiego (44, 52, 54, 56, 56A, 56B, 56C), Bracławska, Bukowskiego, Cyrklowa, Guderskiego, Kard. A. Kakowskiego, Kompasowa, Kwarciana, Latyczowska, Łukiska (1 – 10), Międzyborska (9 – 23), Motorowa, Nowaka - Jeziorańskiego(42 - 51), Opinogórska, Orlego Lotu, Ostrzycka, Perkuna (86), Poligonowa (1 – 18), Rogalskiego, Salamandry, Skalskiego, Żymirskiego.Granice parafii